ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการ รูปแบบ และแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คลิกที่นี่ <<<