ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เชิญชวนคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564

 

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศหลักเกณฑ์ฯ >>> คลิกที่นี่ <<<

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่า >>> คลิกที่นี่ <<<

หรือ Scan QR-CODE ด้านล่างนี้


QR - Code ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

 

QR - CODE แบบฟอรฺ์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น