ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

คลิกที่นี่