ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คลิกที่นี่ <<<