ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คลิกที่นี่ <<<