ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับรับสมัครเลือกตั้ง และการลงคะแนน ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คลิกที่นี่ <<<