ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับรับสมัคร การเลือกตั้ง และการลงคะแนน ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คลิกที่นี่ <<<