กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
จิตอาสา มร.ชม. รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการจิตอาสาฯ

  

        จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายสมาชิกจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนกว่า 400 คน ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3 ฝาย รวมระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ณ บริเวณสวนเกษตรอินทรีย์ อาคารหอสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าศูนย์แม่ริม ทั้งเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ส่งเสริมให้ผู้บริหารอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และร่วมกันทำงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<