กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เผยผลการแข่งขันวงดนตรี “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซอง ต้านภัยยาเสพติด”

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบรางวัล แก่วงดนตรีโฟล์คซอง ในโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา การประกวดดนตรีโฟล์คซอง “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้ร่วมกับหลักสูตรดนตรีสากล ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย การแข่งขัน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 ทีม และระดับอุดมศึกษา จำนวน 19 ทีม โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤตน ชัยแก้ว ประธานชมรมนักร้อง และนักดนตรีเชียงใหม่ ,คุณนิรันดร แดงเรือน ประธานชมรม MCM.นักดนตรีเชียงใหม่ และ คุณ พิศิษฐ์ โพธิ เจ้าของโรงเรียนดนตรี Intuition music. เป็นกรรมการ

ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม G.V.D. สังกัด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม DISSONANT สังกัด โรงเรียนสันกำแพง ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม แสบ สังกัด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

 

ผลการแข่งขัน ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม จอผักปั๋งใส่จิ้นส้ม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม ด่วนจัด ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม IC FAVOR ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และนิสิต นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานรัฐในการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<