กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาชมรม "กตัญญูคลับ" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการรณรงค์ / ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาและหมอกควันไฟป่า ณ พื้นที่ป่า ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่