ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ลำดับ รายการ จำนวนการเข้าชม
1 งานบัณฑิตานุสรณ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 รุ่นที่ 42 999999 ครั้ง
2 งานบัณฑิตานุสรณ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 รุ่นที่ 43 999999 ครั้ง