ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ลำดับ รายการ ลิงค์
1 การฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันแรก รุ่นที่ 43 กล้องที่ 1
2 การฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันแรก รุ่นที่ 43 กล้องที่ 2