ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากบริษัท แร่เบฟเวอเรจ จำกัด (ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร) (เป็นผู้ดำเนินการด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุขวด) รับสมัครพนักงานประจำ

ประชาสัมพันธ์จากบริษัท แร่เบฟเวอเรจ จำกัด (ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร)
(เป็นผู้ดำเนินการด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุขวด)
รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งดังนี้
1.พนักงานบัญชี 1 อัตรา
2.พนักงานบัญชีอาวุโส 1 อัตรา
3.หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
4.เลขานุการและธุรการ 1 อัตรา
5.พนักงานการตลาดดิจิทัล 1 อัตรา
6.หัวหน้าวิศวกรฝ่ายผลิต 1 อัตรา
7.วิศวกรระบบอัตโนมัติ 2 อัตรา
8.วิศวกร 2 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
สนใจสมัคร ติดต่อที่ คุณฑิมพิกา พิมพ์พิศคนึง โทร 080-9356655
e-mail : timpikap@rarebev.com
บริษัท แร่เบฟเวอเรจ จำกัด
เลขที่ 22/29 ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร 02-938-3050