ข่าวประชาสัมพันธ์

น่าชื่นชม!! นศ.ราชภัฎเชียงใหม่จับมือผู้ประกอบการร้านค้าริมน้ำล่องแพแม่วาง เก็บขยะเมื่อวันที่ 25 เม.ย.2566!นายนิคม ออนเขียว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมการท่องเที่ยวบ้านสบวิน (ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมการท่องเที่ยวบ้านสบวิน ล่องแพแม่วาง ขอขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าริมน้ำล่องแพแม่วาง ทุกร้าน ทุกแพ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะตามลำน้ำแม่วาง หลังจากเทศกาลสงกรานต์ผ่านไป หรือถ้ามีขยะใหม่ก็ต้องร่วมกันจัดเก็บอีก


และขอฝากถึงนักท่องเที่ยวที่มาล่องแพแม่วางทุกท่านทราบทุกวันนี้ท่านได้นำอาหารและเครื่องดื่มจากนอกพื้นที่ซื้อมาแล้วมาล่องแพทำให้ขยะในพื้นที่เราเพิ่มมากขึ้น การที่ท่านมาล่องแพและมีความสุข ท่านทิ้งความทุกข์ให้กับผู้ประกอบการก็คือขยะตามลำดับที่เราจะต้องคอยจัดเก็บ อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันนะครับป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้ขยะเหล่านั้นที่นำมา ได้ถูกน้ำพัดพาแล้วลอยไปข้างล่าง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวล่องแพแม่วางแหล่งอ้างอิง https://www.facebook.com/photo/?fbid=542249304748123&set=a.528239872815733