ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมเสี่ยง กองสุขศึกษา‼️‼️ ด่วน‼️‼️

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคน

ร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทย โดยคลิ๊กลิงค์นี้เลย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNvpCgRI2je7eIM6zFvzTC78r0hZtFrfRJWsCsDF-ZrZo2VQ/viewform

สำรวจระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมเสี่ยง กองสุขศึกษา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข