ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการ ห่าง "กัญ" นะ กิจกรรมรณรงค์เพื่อเยาวชนไทยห่างไกลกัญชาและยาเสพติดรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิ๊กที่นี่ <<