ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ"ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 17)