ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา บริจาคโลหิตสำหรับนักศึกษาที่ยังทำกิจกรรมจิตอาสาไม่ครบ 36 ชั่วโมง

สามารถมาบริจาคกันได้นะครับ รับ 6 ชั่วโมงจิตอาสา

และยังรับหน่วยกิตกรรมอีก 3 ชั่วโมง

#สนใจจะบริจาคอย่าลืมลงทะเบียนนะครับ