ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของศิษย์เก่า

ผ่านลิ้งก์ https://forms.gle/twFje7XbxcLwpdyQA หรือ QR Code

ตั้งแต่บันนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา และจะได้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมการพัฒนาศิษย์เก่า เป็นลำดับต่อไป