กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดประเภทแอนิเมชั่น หรือประเภทคลิปวีดีโอ ระดับสถานศึกษา ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565