กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานประเพณียี่เป็ง "จุดผางประทีปถวายเป็นพุทธบูชา"