กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วม แถลงข่าว การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 (USTCM)เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 อ.ดร.ไกรลาส จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์

ผู้ควบคุมทีม นำนักศึกษา ดาว - เดือน ประจำปี 2565 ตัวแทนนักกีฬา

ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขัน กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 : 11th University Sports Tournament of Chiang Mai (USTCM) ณ หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โอกาสนี้ อธิการบดี

คณะผู้บริหาร และผู้แทนจาก 12 สถาบัน ได้ร่วมแถลงวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ โดยยังได้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน สำหรับ การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 : 11th University Sports Tournament of Chiang Mai (USTCM) มีเจ้าภาพร่วมดำเนินการจัดงานได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา

ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และ กีฬา E-sport กำหนดจัดการแข่งขัน

วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565


คลังรูปภาพ