กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม" ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566