กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

งานบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บริษัท scb protect จัดอบรมเทคนิคการเขียน resume และแนะแนวอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง งานบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บริษัท scb protect จัดอบรมเทคนิคการเขียน resume และแนะแนวอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำประโยชน์ที่ได้นำไปใช้สำหรับในการสมัครงานต่อไปในอนาคต


คลังรูปภาพ